Inspirationsföreläsning med Fadi Barakat

Den 26:e september fick Somaliska Freds besök av Fadi Barakat från Näringslivskontoret på Malmö stad och Julius Mauritzson på PwC som berättade om sina karrärer och gav tips åt ungdomar i Somaliska Freds.

Föreläsningen var en del i Arvsfonden-projektet “Made in Rosengård” där Fadi och Julius kommer att ge rådgivning åt ungdomar i Rosengård som vill utveckla en affärsidé.

Posted on September 27, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: