Made in Rosengård

Arvsfonden-projektet “Made in Rosengård” startade i juli 2018 och syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap. Projektet sker i samarbete med bland annat Coompanion och Näringslivskontoret på Malmö Stad.

Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom en ekonomisk förening som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

%d bloggers like this: