Made in Rosengård

Arvsfonden-projektet “Made in Rosengård” startade i juli 2018 och syftar till att engagera ungdomar mellan 14-25 år i Malmö kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap. Projektet sker i samarbete med bland annat Coompanion och Näringslivskontoret på Malmö Stad.

Deltagarna får utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom en ekonomisk förening som vi startar i projektet. De får också möjlighet att starta egna företag. På det sättet får ungdomarna praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Ni kan läsa mer på projektets hemsida: Made in Rosengård

 

%d bloggers like this: