Monthly Archives: March 2017

Arvsfonden-projekt träffades i Malmö

Den 3:e mars bjöd Arvsfonden-projekten KOD (Kultur Och Demokrati) och Fipoh in till en träff med andra Arvsfonden-projekt i Malmö där vi diskuterade dagens integrationsutmaningar i form av t.ex. ökat våld, fler avslag på asylansökningar och fler antal självmord bland ensamkommande.

Vi spånade på hur vi kan samverka och utveckla nya samarbeten. Somaliska Freds ordförande Hashim Abdikarem deltog på träffen.

20170303_120051