Integration i Rosengård – av unga för unga

“Integration i Rosengård – av unga, för unga” var ett projekt som riktade sig till nyanlända somaliska barn och ungdomar mellan 12-18 år. Fokus i projektet låg på prova-på-aktiviteter, simning, hälsoinformation och mötesplatser.

Projektet pågick i tre år från maj 2014 till maj 2017.

Mål

Projektets mål:

– Förbättra nyanlända barn och ungdomars hälsa. – Ge barnen simundervisning och vattenvana – Stärka nyanlända flyktingbarns delaktighet i samhället – Skapa kontaktytor mellan nyanlända och personer födda i Sverige.

Mätbara mål:

– Hur många ungdomar tar steget in idrotts- och kulturföreningar. – Hur många barn lär sig att simma i projektet och tar simborgarmärket, dvs. kan simma 200 meter. – Hur har barnens och ungdomarnas hälsa förändrats sedan de kom till Sverige (enkäter)? – Hur många barn går från förberedelseklasser till ordinarie klasser under projektets gång?

Samarbeten

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)Somaliska freds rollup (1)

Demokrati för Barns Framtid (DBF)

BBK Playmaker

Malmö Simsällskap

Individuell Människohjälp

MKB Fastighets AB

KFUM

Drömmarnas Hus

Kraftsamling Herrgården

%d bloggers like this: