Monthly Archives: November 2011

Café, läxhjälp, fest m.m.

Somaliska Freds har haft en aktiv höst i Rosengård:

  • Läxhjälp två gånger i veckan (onsdagar och lördagar)
  • Koranundervisning varje lördag och söndag
  • Två somaliska fester
  • Caféverksamhet sex dagar i veckan, med social samvaro, kortspel och fotboll på TV
  • Undervisning i datorkunskap (främst Office-programmen)
  • Administrativ hjälp till nyanlända