Malmö mot Diskriminering

Den 3:e november 2015 besökte Jay Siepel från Malmö mot Diskriminering Somaliska Freds, där hon berättade om diskrimineringslagen och Malmö mot Diskriminerings arbete. Ungefär 20 personer kom till föreläsningen och de ville framförallt diskutera diskriminering i skolor och vart man kan vända sig om ens barn utsätts för diskriminering.

Malmö mot Diskriminering har också haft samtal med barn i Somaliska Freds om deras erfarenhet av diskriminering.

%d bloggers like this: