Monthly Archives: February 2016

Simundervisning med Malmö Simsällskap

Under åtta veckor får sammanlagt 50 medlemmar i Somaliska Freds simundervisning av Malmö Simsällskap på Rosengårdsbadet. Torsdagen den 25:e februari fick tjejerna sina diplom och erbjudande att börja i ordinarie simgrupper. Majoriteten av barnen är nyanlända.

Somaliska Freds simundervisning med Malmö simsällskap

Spontan i stan med Somaliska Freds

Varje tisdag och fredag arrangerar Somaliska Freds “Spontan i stan”-aktiviteter med stöd från Malmö Stad. På tisdagar gör vi olika aktiviteter, t.ex. laserdome, simning, frisbee, bowling med mera. På fredagar spelar vi basket och fotboll på Värner Rydénskolan.

Tid: 16:30 – 19:00. Välkomna!

Spontan i stan - Somaliska Freds

Utställning om Somalia på NBV

Under två veckor visas Somaliska Freds utställning “Gabooye – en bortglömd minoritet” på Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) i Malmö. Gabooye är en somalisk minoritetsgrupp som utsätts för stor diskriminering och lever under enkla förhållanden.

 

Somaliska Freds deltog på cirkelledarutbildning med NBV

Den 19:e – 20:e februari deltog ledare i  Somaliska Freds på en studiecirkelledarutbildning (steg 2) med NBV. Fokus under kursen låg på ledarens roll och hur man ska arbeta för att skapa en väl fungerande grupp. Det här var första gången som cirkelledarutbildningen steg 2 hölls i Malmö.

 

Vänsterpartiet Malmö besökte Somaliska Freds

Den 16:e februari fick Somaliska Freds besök av Ted Shirazi och Anders Gustafsson från Vänsterpartiet i Rosengård som berättade om partiets politik, bland annat ett upprop för lägre hyror i MKB-fastigheter. Ungefär 25 medlemmar i Somaliska Freds deltog på mötet och delade med sig av sina tankar och farhågor. Oro över dåliga skolresultat och trångboddhet var det som stod högst på agendan.

 

Somaliska Freds arrangerade kultur- och poesikväll

Den 13:e februari arrangerade Somaliska Freds en somalisk kultur- och poesikväll: “Somaliska Ungdomar Berättar”. Kvällen innehöll bland annat dans med The New Generation, musik med Shiid Life, poesi, teater och en utställning om minoritetsgruppen Gabooye. Flera ungdomar berättade och spelade teater på somaliska. Vi hade också besök av ungdomar från organisationen ADEM Academy i Hargeisa som berättade om Gabooyes situation och gjorde flera studiebesök i Malmö.

Lite mer än 100 personer besökte evenemanget. Tack till Arvsfonden, Malmö Stad och Somali Gabooye Förening som gjorde kvällen möjlig!

Somaliska ungdomar berättar

Den 13:e februari arrangerar Somaliska Freds en somalisk kultur- och poesikväll i Tegelsalen i Rosengård: “Somaliska ungdomar berättar”. Vi kommer även ha en utställning om minoritetsgruppen Gabooye som utsätts för stor diskriminering i Somalia. Välkomna 17:00 – 21:00!Somaliska Ungdomar Berättar Malmö

 

Vårens simundervisning med Malmö Simsällskap har startat

Den 4:e febr221765237_4b7eb639-32d4-492b-9d2c-6fc7c32ebc57uari startade vårens simundervisning med Malmö Simsällskap. Under totalt åtta torsdagar kommer 50 somaliska barn, varav majoriteten är nyanlända, få simundervisning av Malmö Simsällskap på Rosengårdsbadet.

 

 

Utbildning i SROI (Social Return on Investment)

Den 29:e januari deltog Somaliska Freds i en utbildning i SROI (Social Return on Investment) som arrangerades av Kraftsamling Herrgården. Utbildningen leddes av Linus Älverbrandt, doktorand från handelshögskolan i Köpenhamn, och Erik Jannesson, lektor vid Linköpings Universitet.

SROI (Social Return on Investment) är ett sätt att kartlägga och beskriva värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Med andra ord ett verktyg för att undersöka vilka effekter det sociala och förebyggande arbetet har.

Temat under dagen var: Gör vi verkligen någon skillnad på Herrgården?