Daily Archives: February 3, 2016

Utbildning i SROI (Social Return on Investment)

Den 29:e januari deltog Somaliska Freds i en utbildning i SROI (Social Return on Investment) som arrangerades av Kraftsamling Herrgården. Utbildningen leddes av Linus Älverbrandt, doktorand från handelshögskolan i Köpenhamn, och Erik Jannesson, lektor vid Linköpings Universitet.

SROI (Social Return on Investment) är ett sätt att kartlägga och beskriva värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Med andra ord ett verktyg för att undersöka vilka effekter det sociala och förebyggande arbetet har.

Temat under dagen var: Gör vi verkligen någon skillnad på Herrgården?