Utbildning i SROI (Social Return on Investment)

Den 29:e januari deltog Somaliska Freds i en utbildning i SROI (Social Return on Investment) som arrangerades av Kraftsamling Herrgården. Utbildningen leddes av Linus Älverbrandt, doktorand från handelshögskolan i Köpenhamn, och Erik Jannesson, lektor vid Linköpings Universitet.

SROI (Social Return on Investment) är ett sätt att kartlägga och beskriva värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Med andra ord ett verktyg för att undersöka vilka effekter det sociala och förebyggande arbetet har.

Temat under dagen var: Gör vi verkligen någon skillnad på Herrgården?

Posted on February 3, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: