Monthly Archives: June 2011

ARS Central Commitee Djibouti

Kalfhadi Isbahaysiga Dib u xoraynta Somaliyeed ( ARS Central Commitee Djibouti )

Somaliska Freds gör en ny satsning i Rosengård

Efter några månader av låg aktivitetet och en brand i föreningens lokaler gör Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen en nystart i Rosengård. “Föreningens lokaler har rustats upp av MKB och vi har valt en ny styrelse till föreningen”, säger Mahat Alas som är ordförande i föreningen.

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen har en lång historia i Roesngård och har arbetat med integration i området sedan 1994.

“Vi kommer att återuppta i stort sett alla aktiviteter som vi erbjöd tidigare”, säger Mahat Alas, “t.ex. läxhjälp, caf’éverksamhet, sy- och matlagningskurser samt ungdomsaktiviteter”.