Somaliska Freds gör en ny satsning i Rosengård

Efter några månader av låg aktivitetet och en brand i föreningens lokaler gör Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen en nystart i Rosengård. “Föreningens lokaler har rustats upp av MKB och vi har valt en ny styrelse till föreningen”, säger Mahat Alas som är ordförande i föreningen.

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen har en lång historia i Roesngård och har arbetat med integration i området sedan 1994.

“Vi kommer att återuppta i stort sett alla aktiviteter som vi erbjöd tidigare”, säger Mahat Alas, “t.ex. läxhjälp, caf’éverksamhet, sy- och matlagningskurser samt ungdomsaktiviteter”.

Posted on June 5, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: