Monthly Archives: July 2012

Freds- och demokratiföreläsning för kvinnor och ungdomar

Den 6:e juli arrangerade Somaliska Freds en freds- och demokratiföreläsning för boende i Rosengård- Ca 30 personer deltog på förläsningen som handlade om dagens Sverige och hur vi stärka det demokratiska samhället. Föreläsningen hölls på svenska och somaliska och var gratis.