Freds- och demokratiföreläsning för kvinnor och ungdomar

Den 6:e juli arrangerade Somaliska Freds en freds- och demokratiföreläsning för boende i Rosengård- Ca 30 personer deltog på förläsningen som handlade om dagens Sverige och hur vi stärka det demokratiska samhället. Föreläsningen hölls på svenska och somaliska och var gratis.

Posted on July 5, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: