Rosengårds röster

Rosengårds röster är ett integrationsprojekt finansierat av Delegationen mot segregation (DELMOS). Projektet drivs av Rosengårds röster i samarbete med Somaliska freds, Wadajir-föreningen och Grupp 194 Malmö.

Projektet går ut på att skapa arenor och mötesplatser för boende i Rosengård och kommunala aktörer. Vi kommer att starta en medborgardialog där vi bjuder in aktörer som deltagande föräldrarna och barn identifierar som relevanta (tex. lokala skolor, brottsförebyggande och rehabiliterings-organisationer, Smittskydd Skåne, elevvårdsteam och andra hälsoinstanser, socialtjänst, polis samt barnrättsorganisationer). Vi kommer ha ett särskilt fokus på hälsa, vilket har blivit särskilt relevant i och med corona-pandemin.

På våra träffar är det mötet mellan boende och civilsamhället som är i fokus. Det är de som ska bli lyssnade på, lyfta deras hjärtefrågor, komma med förslag på förbättringar och påverka långsiktigt hållbarhet i området.

Mål med projektet:

  • stärka och etablera relationer och tillit till kommunala aktörer och myndigheter.
  • minska stigmatiseringen och motverka den negativa mediebilden av Rosengård
  • skapa arenor för möten mellan boende, civilsamhället och kommunala verksamheter
  • samordna föreningar som finns i området
  • utbilda nyckelpersoner i området med stora egna nätverk
  • skapa förutsättningar för en stärkt allmänhälsa baserad på kunskap och positiva initiativ.

Projektet pågår mellan augusti 2020 och april 2021.

%d bloggers like this: