Daily Archives: September 20, 2018

Projektledarträff med Allmänna Arvsfonden

Den 19:e september deltog Somaliska Freds på en projektledarträff med Allmänna Arvsfonden. Under dagen fick representanter från alla nya projekt information om kommunikation, dokumentation, redovisning med mera. Vi blev också inspirerade av Arvsfonden-projektet Tillitsverket.

20180919_113004(0)