Daily Archives: September 27, 2018

Inspirationsföreläsning med Fadi Barakat

Den 26:e september fick Somaliska Freds besök av Fadi Barakat från Näringslivskontoret på Malmö stad och Julius Mauritzson på PwC som berättade om sina karrärer och gav tips åt ungdomar i Somaliska Freds.

Föreläsningen var en del i Arvsfonden-projektet “Made in Rosengård” där Fadi och Julius kommer att ge rådgivning åt ungdomar i Rosengård som vill utveckla en affärsidé.