Daily Archives: October 9, 2014

Resa till Somaliland

I slutet av september reste medlemmar i Somaliska Freds till Somaliland för att utveckla Somaliska Freds internationella arbete. Tanken med utvecklingsarbetet är att stödja minoritetsgruppen Gaboye, som länge diskriminerats av det somaliska majoritetssamhället.

Vi besökte Gaboye-byar i Hargeisa, Berbera, Burco och Borama och har inlett ett samarbete med organisationen Accademy for Development and Education of Minority (ADEM). Fokus kommer att ligga på empowerment, utbildning och nya vägar till uppehälle.

Artikel om Somaliska Freds på BarnsRättigheter.com

Nättidningen BarnsRättigheter.com driver opinion och skapar nyheter utifrån Barnkonventionen. Somaliska Freds uppmärksammades i en artikel den 25:e september: Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård.

Somaliska Freds