Daily Archives: October 27, 2014

Somaliska Freds besökte nämndsammanträde på stadsdel Öster

Onsdagen den 22:a oktober besökte Somaliska Freds ett nämndsammanträde i Tegelhuset på stadsdel Öster, där politiker tar beslut i frågor som rör t.ex. fritidsverksamhet, bibliotek och förskolor i Rosengård och Husie. Erik Abrahamsson och Deqa Mohamed gjorde en kort presentation av Somaliska Freds och nämnde våra planer på att arrangera en Rosengårdsfestival år 2015. Inbjudna var också Nämndsammanträde stadsdel ÖsterDrömmarnas hus.

Dagen efter fick vi besök av dialoggruppen på stadsdel Öster som brukar hålla medborgardialoger med föreningar och boende på Öster. Vi diskuterade bland annat skolan och framförde att skolorna i Rosengård blivit mer segregerade de senaste åren.