Fokusgrupp om demokrati och mänskliga rättigheter

Den 27:e januari deltog Somaliska Freds i en fokusgrupp om demokrati och mänskliga rättigheter med Folkbildningsrådet. Vi deltog i egenskap av cirkelledare inom Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Det var ett givande samtal om utmaningar i civilsamhället och studieförbundens betydelse för demokratin. Fokusgruppen kommer utgöra ett underlag i Folkbildningsrådets årliga rapportering till regeringen.

Posted on January 30, 2023, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: