Medieworkshop med Sulle från Nomadic Studios

Den 8:e oktober hade ungdomar i “Plattform Rosengård” en workshop med filmaren och fotografen Suleyman Hussein som guidade deltagarna i den kreativa skapandeprocessen. Han betonade att drivkraften och “the why”” måste stå i fokus, och att man ska forma sitt skapande utifrån det. I Plattform Rosengård finns flera unga som driver egna Youtube- och TikTok-kanaler.

Posted on October 11, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: