Samtal om kvinnors rättigheter med ASOV

Den 6:e augusti fick Somaliska Freds besök av Jeanne Masimango från föreningen ASOV Stockholm. Vi förde ett samtal kring kvinnors situation och rättigheter i Sverige och världen i stort.

ASOV Stockholm verkar för att ingen kvinna ska behöva utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer eller i samhället i övrigt.

Posted on August 9, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: