Daily Archives: August 9, 2020

Samtal om kvinnors rättigheter med ASOV

Den 6:e augusti fick Somaliska Freds besök av Jeanne Masimango från föreningen ASOV Stockholm. Vi förde ett samtal kring kvinnors situation och rättigheter i Sverige och världen i stort.

ASOV Stockholm verkar för att ingen kvinna ska behöva utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer eller i samhället i övrigt.