Nablus Mejeri besökte Made in Rosengård

Den 2:a maj fick Made in Rosengård besök av Nablus Mejeri som berättade om resan från Nablus på Västbanken till ett framgångsrikt mejeri som säljer yoghurtbollar över hela Sverige.

På utbildningstillfället pratade vi om vikten av att ha en genomtänkt produkt och ett erbjudande som lockar kunden. Drygt 15 deltagare var med under dagen.

Posted on May 4, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: