Kickoff för utbildning i entreprenörskap

Den 24:e januari började Somaliska Freds med en åtta veckor lång utbildning i entreprenörskap inom ramarna för projektet Made in Rosengård. Utbildningen riktar sig till unga Malmöbor mellan 14-20 år med fokus på nyanlända. Vi kommer ha utbildningstillfällen varje torsdag och beröra områden såsom marknadsföring, import/export, budget och affärsplan.

Projektet sker i samarbete med bland annat Näringslivskontoret och Coompanion med stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi kommer ha professionella affärsutvecklare på plats vid varje utbildningstillfälle. Ungefär 20 ungdomar deltog på introduktionen.

Posted on January 25, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: