Daily Archives: January 25, 2019

Kickoff för utbildning i entreprenörskap

Den 24:e januari började Somaliska Freds med en åtta veckor lång utbildning i entreprenörskap inom ramarna för projektet Made in Rosengård. Utbildningen riktar sig till unga Malmöbor mellan 14-20 år med fokus på nyanlända. Vi kommer ha utbildningstillfällen varje torsdag och beröra områden såsom marknadsföring, import/export, budget och affärsplan.

Projektet sker i samarbete med bland annat Näringslivskontoret och Coompanion med stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi kommer ha professionella affärsutvecklare på plats vid varje utbildningstillfälle. Ungefär 20 ungdomar deltog på introduktionen.