Workshop på Näringslivskontoret

Onsdagen den 24:e oktober arrangerade Somaliska Freds och Näringslivskontoret en workshop om “Made in Rosengård”. Vi diskuterade hur vi ska marknadsföra oss, hur loggan ska se ut, hur vi ska lägga upp kommande utbildningar med mera.

Vi bestämde bland annat till att vi ska ha parallella utbildningar, en “train the trainers” för projektmedarbetare och en ordinarie utbildning för ungdomar som vill lära sig mer om entreprenörskap och utveckla egna affärsidéer. Vi kommer också löpande ge rådgivning under projekttiden.

Posted on October 25, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: