Daily Archives: October 25, 2018

Workshop på Näringslivskontoret

Onsdagen den 24:e oktober arrangerade Somaliska Freds och Näringslivskontoret en workshop om “Made in Rosengård”. Vi diskuterade hur vi ska marknadsföra oss, hur loggan ska se ut, hur vi ska lägga upp kommande utbildningar med mera.

Vi bestämde bland annat till att vi ska ha parallella utbildningar, en “train the trainers” för projektmedarbetare och en ordinarie utbildning för ungdomar som vill lära sig mer om entreprenörskap och utveckla egna affärsidéer. Vi kommer också löpande ge rådgivning under projekttiden.