Daily Archives: October 10, 2016

Frida Trollmyr besökte Somaliska Freds

Den 12:e oktober fick Somaliska Freds besök av kommunalrådet Frida Trollmyr från Malmö Stad, som ansvarar för områdena kultur, fritid och folkhälsa. Vi pratade en del om särskilda badtider för kvinnor och vad vi kan göra att få mer tjejer i Rosengård aktiva i föreningslivet. Endast 9 % av tjejerna i högstadieålder i Rosengård deltar i föreningslivet, medan 65 % av tjejerna i Limhamn gör det. Somaliska Freds bjöd på sambuus och kaffe!