Föreläsning med SYSAV

Den 20:e september fick Somaliska Freds besök av Marie Hilldén som berättade om SYSAV:s miljöarbete. Vi diskuterade bland annat klimatförändringar, slit-och-släng-samhället och det faktum att vi behöver ytterligare fem jordklot om alla på jorden ska leva som en genomsnittlig svensk. Marie hade även med sig sopsorteringspåsar som hon delade ut till åhörarna.

Posted on September 21, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: