Daily Archives: September 21, 2016

#Det nya landet

Somaliska Freds ställer sig bakom Individuell Människohjälps upprop Det nya landet.

im_plugg_2040x720_uknapp_0

Det nya landet är ett upprop för att skapa ett Sverige som är stolt, inkluderade och hållbart. Det är en uppmaning till såväl etablerade som nya svenskar att vi alla måste integreras. Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom. Istället ska vi hitta vägar framåt, och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

Föreläsning med SYSAV

Den 20:e september fick Somaliska Freds besök av Marie Hilldén som berättade om SYSAV:s miljöarbete. Vi diskuterade bland annat klimatförändringar, slit-och-släng-samhället och det faktum att vi behöver ytterligare fem jordklot om alla på jorden ska leva som en genomsnittlig svensk. Marie hade även med sig sopsorteringspåsar som hon delade ut till åhörarna.