Malmö mot Diskriminering besökte Somaliska Freds

Den 3:e november besökte Jay Siepel från Malmö mot Diskriminering Somaliska Freds. Hon berättade om diskrimineringslagen och Malmö mot Diskriminerings arbete.

Ungefär 20 personer kom till föreläsningen och de ville framförallt diskutera diskriminering i skolor och vart man kan vända sig om ens barn utsätts för diskriminering.

Posted on November 4, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: