Daily Archives: November 4, 2015

Malmö mot Diskriminering besökte Somaliska Freds

Den 3:e november besökte Jay Siepel från Malmö mot Diskriminering Somaliska Freds. Hon berättade om diskrimineringslagen och Malmö mot Diskriminerings arbete.

Ungefär 20 personer kom till föreläsningen och de ville framförallt diskutera diskriminering i skolor och vart man kan vända sig om ens barn utsätts för diskriminering.