Daily Archives: September 16, 2014

Somaliska Freds besökte Oscar Olsson-museet

Den 16:e september besökte “Integration i Rosengård – av unga, för unga” i Somaliska Freds Oscar Olsson-museet där Monica Bokenstrand berättade om Oscar Olssons liv och hans stora betydelse för folkbildningsverksamhetens framväxt i Sverige. Oscar Olsson betonade vikten av att lära av varandra och att gemensamt samla kunskap.