Daily Archives: September 10, 2014

ABF förde samtal om hälsa med Somaliska Freds

Den 10:e september besökte ABF för att föra en dialog om hälsa med tjejer i Somaliska Freds. Ämnen som togs upp var t.ex. ebola, HIV och cancer. Längre fram kommer Somaliska Freds gå på en teaterföreställning om hälsa hos ABF.