Konferens om Afrikas Horn

Mellan den 23:e och 24:e augusti organiserade Somalia International Rehabilitation Centre (SIRC) en konferens om Afrikas Horn – den 12:e i ordningen. Fokus låg på Afrikas Horns naturresurser och hur de ska förvaltas på ett hållbart och fredligt sätt.  Inbjudna var forskare från t.ex. Penn State University, National University (Moynooth, Irland) och University of Khartoum samt representanter för Forum Syd, Utrikesdepartementet och Stockholm Environment Institute.

Många talare betonade vikten av att lokala markrättigheter måste respekteras: folk måste få tillgång till den mark som de traditionellt levt av, utan att tryckas undan av internationella ekonomiska intressen.

På konferensen fanns det även utställningar om Somalia, Eritrea och Etiopien.

Posted on August 27, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: