Daily Archives: August 27, 2013

Konferens om Afrikas Horn

Mellan den 23:e och 24:e augusti organiserade Somalia International Rehabilitation Centre (SIRC) en konferens om Afrikas Horn – den 12:e i ordningen. Fokus låg på Afrikas Horns naturresurser och hur de ska förvaltas på ett hållbart och fredligt sätt.  Inbjudna var forskare från t.ex. Penn State University, National University (Moynooth, Irland) och University of Khartoum samt representanter för Forum Syd, Utrikesdepartementet och Stockholm Environment Institute.

Många talare betonade vikten av att lokala markrättigheter måste respekteras: folk måste få tillgång till den mark som de traditionellt levt av, utan att tryckas undan av internationella ekonomiska intressen.

På konferensen fanns det även utställningar om Somalia, Eritrea och Etiopien.