Made in Rosengård fortsätter i skolorna

Under hösten har Made in Rosengård fortsatt med workshops i entreprenörskap i gymnasieskolor i Malmö. Vi har regelbundet varit ute i Thoren Innovation School och Thoren Business School där vi pratat om grunderna i entreprenörskap och gjort övningar kring bland annat säljteknik. En viktig del i vårt arbete är att nyansera bilden av entreprenörskap och betona både drivkraften (the why) och det hårda arbetet som ligger bakom ett framgångsrikt arbete.

Posted on November 22, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: