Daily Archives: September 20, 2022

Poddinspelning med Mohamed Yassin

Deltagarna i Plattform Rosengård gör regelbundet poddinspelningar med intressanta personer. Den 17:e september gjorde en trio kreatörer en intervju med MP-politikern Mohamed Yasin som berättade om sina erfarenheter från politiken och vad han tyckte om 2022 års valrörelse.

Språkträning för asylsökande med Teater Aros

Varje måndag har vi språkträning i svenska med Teater Aros i lokalen på Bennets väg. Deltagarna får öva svenska i fiktiva situationer i ett tryggt sammanhang. Både asylsökande och andra som vill bättra på sina svenskkunskaper deltog på träffen den 19:e september. Teater Aros har fått medel från Länsstyrelsen i Skåne för att genomföra språkundervisningen ute i verksamheter där det finns asylsökande.