Mohamed Yassin träffade ungdomar på Bennets väg

Måndagen den 30:e augusti bjöd vi in MP-politikern Mohamed Yassin som är ledamot i kommunfullmäktige och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ungdomarna ställde frågor om politikens villkor och hur man kan skapa förändringar genom politiken. Mohamed Yassin uppmanade också till ett ökad politiskt engagemang bland unga och betonade vikten av att rösta i valet i september.

Posted on August 31, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: