Workshop med Nomadic Studio i Lokstallarna

Den 11:e augusti gjorde ungdomarna i Plattform Rosengård ett studiebesök på Nomadic Studio i Lokstallarna där vi fick lära oss mer om arbetet i en professionell studio. Vi hade också ett samtal kring skapandeprocessen och att det är viktigt att lyfta fram “varför” man gör något. Ungdomarna fick även med sig självporträtt från dagen.

Posted on August 12, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: