Studiebesök på Stadshuset med Plattform Rosengård

Den 4:e augusti besökte sommarpaktikanterna i Plattform Rosengård Stadshuset där vi hade ett möte med Sedat Arif som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad. Vi hade ett samtal kring ungas valdeltagande och engagemang i politiken. Sedat Arif delade också med sig av sina egna erfarenheter från Malmöpolitiken.

Posted on August 7, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: