Uppsök Ung Malmö besökte lokalen

Den 29:e juli fick vi besök av Uppsök Ung Malmö som berättade om vilka insatser Malmö stad gör för unga arbetslösa mellan 16-29 år. Det är många mammor som är oroliga över ungdomsarbetslösheten och tillgången på arbeten till deras barn framöver.

Posted on July 30, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: