Politikersamtal med Farishta Sulaiman

Inför valet 2022 bjuder vi in kommunala politiska företrädare på politikersamtal i Rosengårds Folkets Hus. Den 7:e maj hade vi Farishta Sulaiman från Moderaterna på besök och vi diskuterade frågor som ungdomskriminalitet, skola och jobb. Vi samarbetar med Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade Förening (SUFF) under samtalen.

Posted on May 7, 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: