Samtal med Rosengårdsföräldrar kring skola och fritid

Den 12:e december bjöd Somaliska Freds och våra samarbetspartners Wadajir Förening och Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade Förening (SUFF) in till ett samtal om skola, fritid och hur vi i föreningslivet ska organisera oss för att göra så bra aktiviteter som möjligt i området. Vi pratade även om vikten av att ha en mötesplats i Rosengård som är öppen för alla.

Posted on December 15, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: