Småskalig läxhjälp under pandemin

Somaliska Freds fortsätter med läxhjälpen under corona-pandemin. Vi sprider ut oss i olika lokaler för att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och minska risken för ökad smittspridning. Det är viktigt att vi kan erbjuda läxhjälp trots omständigheterna då skolornas verksamhet är igång som vanligt. Vi har även digital läxhjälp.

Posted on March 4, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: