Samtal med Sedat Arif i Rosengårds röster

Den 19:e oktober arrangerade vi ett medborgardialog med Sedat Arif, som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad. Han hade även sällskap från kollegor i socialtjänsten. Vi hade en givande dialog kring hur man ska få fler i arbete, skapa arbetstillfällen och förbättra kommunikationen mellan boende och socialtjänst.

Medborgardialogen skedde över videolänk, men flera boende deltog även från Rosengårds folkets hus.

Posted on November 21, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: