Kickoff för Rosengårds röster

Den 4:e september hade vi kickoff för det nya projektet Rosengårds röster som är finansierat av Delegationen mot segregation (DELMOS). I projektet kommer vi arrangera medborgardialoger mellan det offentliga samhället och boende i Rosengård. Exempel på aktörer som kommer delta är Smittskydd Skåne, Skolnämnden, Fritidsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden. Trianon, ABF och Rädda Barnen.

Projektet leds av Rosengårds folkets hus i samarbete med Somaliska Freds, Wadajir föreningen och Grupp 194 Malmö.

Posted on September 18, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: