Made in Rosengård inleder skolsamarbeten

Nu har tredje året av Made in Rosengård startat. Vi har inlett ett samarbete med Thorén Business School och Kunskapsskolan där vi föreläser om entreprenörskap och ger rådgivning till UF-elever. Vi erbjuder även en pool av mentorer från vårt nätverk inom Malmös näringsliv.

Parallellt med skolsamarbetet kommer vi köra utbildningar och månadsträffar i Rosengård med inbjudna föreläsare. Made in Rosengård är ett entreprenörskapsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Posted on September 1, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: