Daily Archives: December 14, 2017

Trygg Malmö deltog på kurs i hjärt- och lungräddning

Den 12:e december deltog Trygg Malmö på en kurs i hjärt- och lungräddning med Malmö stad. Flera av Malmös nattvandringsgrupper var på plats på utbildningen.