Daily Archives: October 2, 2017

Bollsporter på Värner Rydénskolan varje fredag

Varje fredag arrangerar Somaliska Freds bollsporter i Värner Rydénskolans sporthall. Vi har fotboll för killar och Spontan i stan-aktiviteter med olika bollsporter för tjejer.